Brandio a logo gan Parade Design

Dyluniad gwe a hawlfraint Y Siartwyr: Ein Treftadaeth – rhif elusen 1176673

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

YMUNWCH Â’R GWRTHRYFEL

Tri diwrnod* o berfformiadau cyhoeddus, cerddoriaeth, celf a ffilm
1af, 2il a 3ydd Tachwedd 2019

Ymunwch â ni wrth i ni adennill y strydoedd gyda gorymdaith dan olau ffaglau i Westy’r Westgate, perfformiadau byw, syrcas stryd a drymio, cyn mwynhau cerddoriaeth fyw, theatr a bwyd stryd drwy’r noswaith, gyda gweithgareddau ymylol yr ŵyl ar draws canol y ddinas.

* Hefyd gweithgareddau ymylol yr ŵyl ar wahanol ddyddiadau
 

CARIWCH OLAU DROS DDEMOCRATIAETH

Gorymdeithiwch yn olion traed y Siartwyr mewn gorymdaith dan olau ffaglau drwy ganol y ddinas*

* Gweithredir cyfyngiadau diogelwch – am wybodaeth am y llwybr, gwelwch fap yr ŵyl

 
 
Beth yw Gwrthryfel Casnewydd?

Mae Gwrthryfel Casnewydd yn ŵyl i ddathlu a chofio Gwrthryfel y Siartwyr ym 1839 (adnabyddir hefyd fel Gwrthryfel Casnewydd) a oedd y terfysg arfog olaf o raddfa fawr yn erbyn awdurdod ym Mhrydain, a hefyd yn garreg filltir ar y llwybr tuag at ddemocratiaeth fodern.

Brwydrodd y Siartwyr am y bleidlais – am hawl y werin bobl i’w lleisiau gael eu clywed. Ymunwch â ni fis Tachwedd hwn ac ychwanegu eich llais i’r corws.

Eisiau rhoi’ch cymorth? Cyfleoedd i wirfoddoli!

Gŵyl gymunedol yw Gwrthryfel Casnewydd, a’r gyntaf o’i math yng Nghasnewydd, felly byddwn ni angen cludwyr ffaglau, cynhyrfwyr, recriwtwyr, llumanwyr a cheidwaid yr heddwch i helpu ni i wneud Gwrthryfel Casnewydd 2019 yn llwyddiant ysgubol. Yn union fel y Siartwyr, rydyn ni’n credu bod pethau gwych yn bosib pan ein bod ni’n gweithio gyda’n gilydd.

 diddordeb mewn ymuno â thîm Gwrthryfel Casnewydd?

Cliciwch yma

YMUNWCH Â’N RHESTR E-BOSTIO